GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

24/18/14/2.5/13.5 F3 Viton KS € 21.59
€ 17.994 bez DPH
G 100/130/13 gufero FPM KS € 8.35
€ 6.962 bez DPH
G 100/130/13 gufero FPM GP KS € 8.35
€ 6.962 bez DPH
G 105/130/12 gufero FPM KS € 8.93
€ 7.438 bez DPH
G 105/130/13 gufero GP FPM k ks € 7.00
€ 5.833 bez DPH
G 110/130/12 gufero GP FPM KS € 14.32
€ 11.936 bez DPH
G 110/130/12 gufero GP FPM KS € 5.04
€ 4.200 bez DPH
G 110/130/13 gufero FPM GP KS € 7.34
€ 6.120 bez DPH
G 110/140/13 gufero GP FPM KS € 6.32
€ 5.270 bez DPH
G 115/140/12 gufero GP FPM KS € 5.58
€ 4.650 bez DPH
G 115/150/12 gufero GP FPM via KS € 24.55
€ 20.460 bez DPH
G 12/24/6 fpm BABSL gufero ks € 5.33
€ 4.441 bez DPH
G 120/140/15 GP fpm gufero ks € 5.21
€ 4.340 bez DPH
G 130/170/12 gufero GP FPM KS € 29.08
€ 24.236 bez DPH
G 140/160/13 gufero FPM KS € 11.20
€ 9.333 bez DPH