GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 100/130/13 FPM gufero KS € 8.35
€ 6.962 bez DPH
G 105/130/12 gufero FPM KS € 24.06
€ 20.047 bez DPH
G 105/130/13 gufero GP FPM k ks € 7.00
€ 5.833 bez DPH
G 110/130/13 gufero FPM KS € 13.39
€ 11.160 bez DPH
G 115/140/12 gufero GP FPM KS € 5.58
€ 4.650 bez DPH
G 115/150/12 gufero GP FPM via KS € 24.55
€ 20.460 bez DPH
G 130/170/12 gufero FPM KS € 19.17
€ 15.975 bez DPH
G 140/160/13 gufero FPM KS € 11.20
€ 9.333 bez DPH
G 145/175/15 gufero FPM KS € 13.40
€ 11.169 bez DPH
G 15/35/7 gufero BAU fpm ks € 1.73
€ 1.440 bez DPH
G 15/35/7 gufero FPM KS € 1.30
€ 1.080 bez DPH
G 150/180/15 gufero GP VITON KS € 9.38
€ 7.820 bez DPH
G 16/32/7 gufero BAUMSLX FPM KS € 0.27
€ 0.221 bez DPH
G 165/190/13 gufero FPM KS € 25.26
€ 21.049 bez DPH
G 17/28/7 gufero FPM KS € 1.94
€ 1.615 bez DPH