GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 90/120/13 FPM gufero KS € 7.62
€ 6.350 bez DPH
G 85/110/13 gufero GFPM KS € 5.97
€ 4.977 bez DPH
G 85/105/11 gufero fpm KS € 5.77
€ 4.811 bez DPH
G 85/102/14 gufero R2 VITON KS € 59.01
€ 49.176 bez DPH
G 80/110/10 GP gufero Fpm KS € 9.42
€ 7.848 bez DPH
G 80/100/10 gufero FPM KS € 7.34
€ 6.117 bez DPH
G 8/22/7 gufero FPM KS € 2.05
€ 1.710 bez DPH
G 75/95/10 gufero GP fpm KS € 6.26
€ 5.220 bez DPH
G 75/115/13 gufero GP FPM KS € 15.12
€ 12.600 bez DPH
G 72/90/10 fpm gufero ks € 11.71
€ 9.758 bez DPH
G 70/110/10 gufero G FPM KS € 6.20
€ 5.165 bez DPH
G 65/90/13 gufero GP wbs KS € 3.00
€ 2.501 bez DPH
G 65/90/10 fpm gufero GP k KS € 4.17
€ 3.474 bez DPH
G 65/85/10 gufero GP FKM K ks € 3.86
€ 3.217 bez DPH
G 60/80/8 gufero GP FPM KS € 4.04
€ 3.364 bez DPH