GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 16/32/7 gufero BAUMSLX FPM KS € 0.27
€ 0.221 bez DPH
G 32/42/7 gufero FPM KS € 0.41
€ 0.345 bez DPH
G 20/32/7 gufero FPM KS € 0.90
€ 0.750 bez DPH
G 58/80/13 gufero GP KS € 0.96
€ 0.797 bez DPH
G 24/35/7 gufero KS € 0.99
€ 0.825 bez DPH
G 22/32/6 gufero FPM KS € 1.02
€ 0.850 bez DPH
G 22/40/7 gufero FPM KS € 1.04
€ 0.870 bez DPH
G 28/40/7 GP FPM gufero KS € 1.04
€ 0.870 bez DPH
G 18/30/7 gufero FPM KS € 1.13
€ 0.945 bez DPH
G 45/62/12 gufero GP mvq KS € 1.19
€ 0.995 bez DPH
G 20/35/8 gufero GP FPM KS € 1.30
€ 1.079 bez DPH
G 15/35/7 gufero FPM KS € 1.30
€ 1.080 bez DPH
G 20/35/7 gufero FPM K KS € 1.32
€ 1.100 bez DPH
G 25/35/8 gufero FPM KS € 1.32
€ 1.100 bez DPH
G 17/35/10 gufero FPM K KS € 1.34
€ 1.116 bez DPH