GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 115/150/12 gufero GP FPM via KS € 24.55
€ 20.460 bez DPH
G 105/130/12 gufero FPM KS € 24.06
€ 20.047 bez DPH
G 45/57/9 gufero R2VITON TAL KS € 20.64
€ 17.200 bez DPH
G 130/170/12 gufero FPM KS € 19.17
€ 15.975 bez DPH
G 55/100/10 bauslx gufero FPM KS € 14.00
€ 11.668 bez DPH
G 145/175/15 gufero FPM KS € 13.40
€ 11.169 bez DPH
G 110/130/13 gufero FPM KS € 13.39
€ 11.160 bez DPH
G 55/72/10 gufero BAUMSLX FPM KS € 12.81
€ 10.678 bez DPH
G 45/75/8 gufero BAUMSLX FPM KS € 11.65
€ 9.707 bez DPH
G 140/160/13 gufero FPM KS € 11.20
€ 9.333 bez DPH
G 150/180/15 gufero GP VITON KS € 9.38
€ 7.820 bez DPH
G 22/52/10 gufero BAUM3SL-FPM KS € 7.61
€ 6.343 bez DPH
G 80/100/10 gufero FPM KS € 7.34
€ 6.117 bez DPH
G 105/130/13 gufero GP FPM k ks € 7.00
€ 5.833 bez DPH
G 22/35/7 gufero BAUMSLX FPM KS € 6.59
€ 5.492 bez DPH