GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 32/47/7 gufero FPM KS € 1.86
€ 1.552 bez DPH
G 42/62/8 gufero GP FPM KS € 2.91
€ 2.423 bez DPH
G 20/40/7 FPM gufero KS € 1.41
€ 1.175 bez DPH
G 30/42/7 gufero BAUMSLX7 FPM KS € 5.87
€ 4.893 bez DPH
G 35/50/10 gufero FPM KS € 1.70
€ 1.417 bez DPH
G 72/90/10 fpm gufero ks € 11.71
€ 9.758 bez DPH
G 22/35/7 gufero BAUMSLX FPM KS € 6.59
€ 5.492 bez DPH
G 52/72/12 gufero GP fpm KS € 2.65
€ 2.210 bez DPH
G 25/37/7 GP FPM gufero KS € 1.46
€ 1.215 bez DPH
G 52/72/8 gufero GP FPM KS € 4.36
€ 3.629 bez DPH
G 35/47/7 WDR FPM AS DICHTOMATIC KS € 5.88
€ 4.900 bez DPH
G 38/55/7 gufero BAUM FPM ks € 6.89
€ 5.742 bez DPH
G 25/52/7 gufero GP VITON KS € 2.05
€ 1.710 bez DPH
G 65/85/10 gufero GP FKM K ks € 3.86
€ 3.217 bez DPH
G 60/80/13 gufero fpm GP KS € 4.64
€ 3.870 bez DPH