GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 16/32/7 gufero BAUMSLX FPM KS € 4.97
€ 4.139 bez DPH
G 20/40/7 FPM gufero KS € 1.41
€ 1.175 bez DPH
G 20/35/8 gufero FPM KS € 1.30
€ 1.079 bez DPH
G 30/52/10 gufero GP FPM KS € 1.70
€ 1.418 bez DPH
G 45/72/8 gufero BAUM3SL 75 FPM KS € 4.21
€ 3.510 bez DPH
G 115/150/12 gufero GP FPM via KS € 24.55
€ 20.460 bez DPH
G 25/42/7 gufero FPM k ks € 2.05
€ 1.710 bez DPH
G 17/47/7 gufero FPM K KS € 5.00
€ 4.163 bez DPH
G 40/52/7 gufero GP FPM K KS € 2.11
€ 1.759 bez DPH
G 30/55/7 gufero GP FPM K ks € 2.19
€ 1.823 bez DPH
G 42/62/8 gufero GP FPM KS € 2.91
€ 2.423 bez DPH
G 50/68/10 gufero GP FPM k ks € 2.49
€ 2.074 bez DPH
G 22/35/6 gufero BAbsl KS € 3.97
€ 3.312 bez DPH
G 22/52/10 gufero BAUM3SL-FPM KS € 7.61
€ 6.343 bez DPH
G 105/130/12 gufero FPM KS € 24.06
€ 20.047 bez DPH