GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 30/55/7 gufero GP FPM K ks € 2.19
€ 1.823 bez DPH
G 20/40/7 FPM gufero KS € 1.41
€ 1.175 bez DPH
G 30/55/10 gufero GP FPM KS € 2.19
€ 1.823 bez DPH
G 25/37/6 FPM gufero tlakové VIASY KS € 5.45
€ 4.541 bez DPH
G 42/62/8 gufero GP FPM KS € 2.91
€ 2.423 bez DPH
G 165/190/13 gufero FPM KS € 25.26
€ 21.049 bez DPH
G 22/32/6 gufero /N21 FKM/BABSL FPM/ KS € 4.32
€ 3.600 bez DPH
G 145/175/15 gufero FPM KS € 13.40
€ 11.169 bez DPH
G 55/72/10 gufero BAUMSLX FPM KS € 12.81
€ 10.678 bez DPH
G 22/52/10 gufero BAUM3SL-FPM KS € 7.61
€ 6.343 bez DPH
G 15/35/7 gufero FPM KS € 1.30
€ 1.080 bez DPH
G 115/140/12 gufero GP FPM KS € 5.58
€ 4.650 bez DPH
G 30/52/10 gufero GP FPM KS € 1.70
€ 1.418 bez DPH
G 45/72/8 gufero BAUM3SL 75 FPM KS € 4.21
€ 3.510 bez DPH
G 42/58/8 gufero FPM K KS € 4.22
€ 3.516 bez DPH