GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 18/28/7 BAfudx7 gufero GP K KS € 2.61
€ 2.173 bez DPH
G 18/30/7 gufero FPM KS € 1.13
€ 0.945 bez DPH
G 20/35/10 gufero FPM KS € 1.47
€ 1.224 bez DPH
G 20/35/7 gufero FPM K KS € 1.32
€ 1.100 bez DPH
G 20/35/8 gufero FPM KS € 1.30
€ 1.079 bez DPH
G 20/37/10 gufero KS € 0.64
€ 0.537 bez DPH
G 20/37/7 gufero KS € 0.73
€ 0.611 bez DPH
G 20/38/8 gufero FPM k ks € 3.75
€ 3.121 bez DPH
G 20/40/7 FPM gufero KS € 1.41
€ 1.175 bez DPH
G 20/47/7 gufero G FPM KS € 1.80
€ 1.500 bez DPH
G 20/52/7 gufero GP FPM KS € 3.78
€ 3.150 bez DPH
G 22/35/6 gufero BAbsl KS € 3.97
€ 3.312 bez DPH
G 22/35/7 gufero BAUMSLX FPM KS € 6.59
€ 5.492 bez DPH
G 22/52/10 gufero BAUM3SL-FPM KS € 7.61
€ 6.343 bez DPH
G 25/42.90/9.50 gufero ks € 0.50
€ 0.420 bez DPH