GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 28/38/7 GP gufero fpm KS € 1.39
€ 1.160 bez DPH
G 20/40/7 FPM gufero KS € 1.41
€ 1.175 bez DPH
G 30/42/6 gufero FPM KS € 1.44
€ 1.200 bez DPH
G 25/37/7 GP FPM gufero KS € 1.46
€ 1.215 bez DPH
G 20/35/10 gufero FPM KS € 1.47
€ 1.224 bez DPH
G 32/45/7 gufero FPM KS € 1.62
€ 1.350 bez DPH
G 30/40/7 FPM gufero KS € 1.65
€ 1.377 bez DPH
G 35/50/10 gufero FPM KS € 1.70
€ 1.417 bez DPH
G 30/52/10 gufero GP FPM KS € 1.70
€ 1.418 bez DPH
G 15/35/7 gufero BAU fpm ks € 1.73
€ 1.440 bez DPH
G 25/35/7 gufero GP fpm KS € 1.73
€ 1.440 bez DPH
G 20/47/7 gufero G FPM KS € 1.80
€ 1.500 bez DPH
G 25/47/10 gufero fpm gp KS € 1.80
€ 1.500 bez DPH
G 40/62/12 FPM gufero GP KS € 1.84
€ 1.530 bez DPH
G 25/62/8 gufero FPM KS € 1.84
€ 1.530 bez DPH