GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 42/62/8 gufero GP FPM KS € 2.91
€ 2.423 bez DPH
G 45/57/9 gufero R2VITON TAL KS € 20.64
€ 17.200 bez DPH
G 70/110/10 gufero G FPM KS € 6.20
€ 5.165 bez DPH
G 85/105/11 gufero fpm KS € 5.77
€ 4.811 bez DPH
G 16/32/7 gufero BAUMSLX FPM KS € 4.97
€ 4.139 bez DPH
G 22/35/7 gufero BAUMSLX FPM KS € 6.59
€ 5.492 bez DPH
G 55/72/10 gufero BAUMSLX FPM KS € 12.81
€ 10.678 bez DPH
G 22/35/6 gufero BAbsl KS € 3.97
€ 3.312 bez DPH
G 20/47/7 gufero G FPM KS € 1.80
€ 1.500 bez DPH
G 12/25/4.5 gp KS € 0.41
€ 0.340 bez DPH
G 48/65/8 gufero GP FPM KS € 2.75
€ 2.295 bez DPH
G 30/52/10 gufero GP FPM KS € 1.70
€ 1.418 bez DPH