GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 50/75/10/8 gufero FPM K KS € 3.62
€ 3.017 bez DPH
G 52/72/8 gufero GP FPM KS € 3.16
€ 2.633 bez DPH
G 55/100/10 bauslx gufero FPM KS € 14.00
€ 11.668 bez DPH
G 55/72/10 gufero BAUMSLX FPM KS € 12.81
€ 10.678 bez DPH
G 58/80/13 gufero FPM KS € 4.22
€ 3.516 bez DPH
G 58/80/13 gufero GP KS € 0.93
€ 0.772 bez DPH
G 60/80/8 gufero GP FPM KS € 4.04
€ 3.364 bez DPH
G 65/85/10 gufero GP FKM K ks € 3.86
€ 3.217 bez DPH
G 65/90/13 gufero GP wbs KS € 3.00
€ 2.501 bez DPH
G 70/110/10 gufero G FPM KS € 6.20
€ 5.165 bez DPH
G 80/100/10 gufero FPM KS € 7.34
€ 6.117 bez DPH
G 85/105/11 gufero fpm KS € 5.77
€ 4.811 bez DPH