GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 20/40/7 FPM gufero KS € 1.41
€ 1.175 bez DPH
G 25/35/7 gufero GP fpm KS € 2.45
€ 2.040 bez DPH
G 25/35/8 gufero FPM KS € 1.32
€ 1.100 bez DPH
G 25/62/8 gufero GP fpm KS € 2.16
€ 1.800 bez DPH
G 25/62/8 gufero FPM KS € 1.84
€ 1.530 bez DPH
G 28/38/7 GP gufero fpm KS € 2.97
€ 2.475 bez DPH
G 45/72/12 gufero GP FPM KS € 3.78
€ 3.149 bez DPH
G 45/72/8 gufero GP FPM KS € 3.16
€ 2.632 bez DPH
G 52/72/12 gufero GP FPM KS € 3.47
€ 2.895 bez DPH
G 65/90/10 gufero FPM GP KS € 7.92
€ 6.597 bez DPH
G 70/90/13 gufero FPM KS € 8.36
€ 6.963 bez DPH
G 70/90/13 gufero GP FPM KS € 9.48
€ 7.896 bez DPH
G 65/90/7 gufero FPM GP KS € 13.10
€ 10.917 bez DPH
G 190/220/15 FPM gufero KS € 16.43
€ 13.693 bez DPH
G 165/190/13 gufero FPM KS € 25.26
€ 21.049 bez DPH