GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 179/194/7 gufero FPM KS € 88.11
€ 73.425 bez DPH
G 85/102/14 gufero R2 VITON KS € 59.01
€ 49.176 bez DPH
G 55/90/7 gufero GP FPM KS € 30.67
€ 25.560 bez DPH
G 165/190/13 gufero FPM KS € 25.26
€ 21.049 bez DPH
G 115/150/12 gufero GP FPM via KS € 24.55
€ 20.460 bez DPH
G 105/130/12 gufero FPM KS € 24.06
€ 20.047 bez DPH
G 90/110/7.5 gufero tlakové VIASY KS € 23.87
€ 19.890 bez DPH
G 90/110/12 FPM gufero tlakové VIASY KS € 23.87
€ 19.890 bez DPH
GP 140/180/15 fpm gufero KS € 22.68
€ 18.900 bez DPH
G 140/180/12 fpm gufero KS € 22.68
€ 18.900 bez DPH
G 45/57/9 gufero R2VITON TAL KS € 20.64
€ 17.200 bez DPH
G 20/55/7 gufero GP FPM KS € 19.94
€ 16.616 bez DPH
G 130/170/12 gufero FPM KS € 19.17
€ 15.975 bez DPH
G 45/72/8 gufero BAUM4SL FPM KS € 18.03
€ 15.025 bez DPH
G 150/180/13 gufero FPM KS € 17.99
€ 14.994 bez DPH