GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 20/40/7 FPM gufero KS € 1.41
€ 1.175 bez DPH
G 30/50/10 gufero G FPM KS € 1.49
€ 1.245 bez DPH
G 22/32/6 gufero BABSL FPM KS € 8.28
€ 6.900 bez DPH
GP 140/180/15 fpm gufero KS € 22.68
€ 18.900 bez DPH
G 25/37/6 FPM gufero tlakové VIASY KS € 5.45
€ 4.541 bez DPH
G 40/72/8 FPM gufero KS € 4.21
€ 3.510 bez DPH
G 45/72/8 gufero GP FPM KS € 3.16
€ 2.632 bez DPH
G 8/22/7 gufero FPM KS € 2.05
€ 1.710 bez DPH
G 90/120/13 FPM gufero KS € 7.62
€ 6.350 bez DPH
G 35/50/10 gufero FPM KS € 1.70
€ 1.417 bez DPH
G 30/56/10 guferoGP FPM KS € 2.27
€ 1.892 bez DPH
G 18/30/7 gufero FPM KS € 1.13
€ 0.945 bez DPH
G 170/200/15 gufero GP fpm KS € 14.69
€ 12.240 bez DPH
G 45/75/8 gufero BAUMSLX FPM KS € 11.65
€ 9.707 bez DPH
G 40/52/7 gufero GP FPM K KS € 2.11
€ 1.759 bez DPH