GUFERÁ FPM/VITON/+ PTFE + EPDM

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

G 24/40/6/6.5 gufero FPM KS € 5.04
€ 4.200 bez DPH
G 30/52/10 gufero GP FPM KS € 1.35
€ 1.125 bez DPH
G 8/22/7 gufero FPM KS € 2.05
€ 1.710 bez DPH
G 17/28/7 gufero FPM KS € 1.94
€ 1.615 bez DPH