SEGEROVÉ POISTKY

Tovar Mj Cena s DPH

Akcie

JV 18 seg.poist. KS € 0.07
€ 0.059 bez DPH
P 1.9 poistka strmeň. KS € 0.02
€ 0.013 bez DPH
P 10.0 poistka strmeň. KS € 0.07
€ 0.060 bez DPH
P 12.0 poistka strmeň. KS € 0.03
€ 0.026 bez DPH
P 15.0 poistka strmeň. KS € 0.10
€ 0.081 bez DPH
P 19.0 poistka strmeň. KS € 0.15
€ 0.128 bez DPH
P 2.3 poistka strmeň. KS € 0.01
€ 0.008 bez DPH
P 3.2 poistka strmeň. KS € 0.01
€ 0.008 bez DPH
P 4.0 poistka strmeň. KS € 0.01
€ 0.008 bez DPH
P 5.0 poistka strmeň. KS € 0.01
€ 0.008 bez DPH
P 6 poistka strmeň. KS € 0.01
€ 0.008 bez DPH
P 7.0 poistka strmeň. KS € 0.03
€ 0.021 bez DPH
P 8.0 poistka strmeň. KS € 0.01
€ 0.012 bez DPH
P 9.0 poistka strmeň. KS € 0.03
€ 0.027 bez DPH
P ETR 40/49 poistka strmeň. KS € 0.70
€ 0.586 bez DPH